Latest news

Какви земеделски култури има в България?

Земеделски култури 

Растениевъдството в нашата страна се състои от 5 елемента, които са:

 • Зърнени култури ;
 • Технически култури ;
 • Зеленчукови култури ;
 • Трайни насъждения ;
 • Фуражни култури ;

Тези 4 елемента зависят от географското им разпределение, климат, провежданата икономическа политика, цени на международни пазари, традициите и опита на населението в отглеждането им.

Нека да разгледаме детайлно всеки един от тези 4 фактора изграждащи растениевъдството в България:

 • Зърнени култури –  заемат най-голям дял в посевните площи и в общия обем на продукцията. В зависимост от предназначението си те се поделят на зърнено-хлебни (пшеница, ръж), зърнено-фуражни (царевица, ечемик, овес), зърненобобови (фасул, леща, грах) и ориз. Зърнените култури имат широко приложение — за храна, за фураж, за производство на лекарства и др. Те се транспортират лесно и са обект на външната и вътрешната търговия на страната.

За България основни зърнени култури са пшеницата, царевицата и ечемикът:

– Пшеницата се отглежда най-добре върху богати на хумус почви — черноземи, смолници и алувиално-ливадни. Основните райони, в които се произвежда пшеница, са Североизточна, Югоизточна и Северозападна България.
Царевицата е основната зърнено-фуражна култура. Тя се използва и за производство на царевично масло, брашно, скорбяла и други хранителни продукти. Царевицата вирее на богати почви, а през вегетационния период(озн.време на развитие и растеж на растенията) изисква по-високи температури и напояване. Главни производствени райони са Дунавската равнина и Горнотракийската низина. 

 Ечемикът има къс вегетационен период и затова се засява като втора култура. Основните райони са Югоизточна България – 1/3 от общото производство, и Дунавската равнина. 

 • Технически култури – Те осигуряват суровини за хранителната, парфюмерийно-козметичната и текстилната промишленост.
  От общата площ на техническите култури най-голям дял заема слънчогледът – 83 %, фъстъците – 1,6 % и тютюнът– 5 %. Другите технически култури – захарно цвекло, лен, коноп, памук, заемат 10,4 % от посевната площ. Североизточна България се специализира в производството на слънчогледово семе. Южна България произвежда над 88 % от тютюна на страната. Североизточна и Северена България – 75 % от захарното цвекло. В Казанлъшкото и Карловското поле се отглеждат етерично-маслодайни култури – маслодайна роза, мента, лавандула и др.
 • Зеленчукови култури – е със стари традиции. Основните култури – домати, пипер, лук, картофи се отглеждат на богати почви, изискват определен температурен режим и напояване. Зеленчукопроизводството е трудоемка дейност. В Горнотракийската низина се отглеждат 35 % от зеленчуците в страната, в Северна България – 45 %, и в Югоизочна България – 12,7 %. Това са главните зеленчукопроизводствени региона на България.
 • Трайни насъждения – се състоят от лозарство и овощия
  Лозарствотопо нашите земи датира от дълбока древност. Агроекологичните изисквания на лозата са: надморска височина, не по-голяма от 500 m, рахли и песъчливи почви, зимни температури, не по-ниски от –12, –15 °С,, по-високи средни летни температури. Лозарството се специализира в отглеждането на десертно и винено грозде.
  Овощарството е типично за България, защото има благоприятни почвено-климатични условия. От площите на трайните насаждения най-голям дял се пада на ябълките, сливите, черешите, прасковите и др. Производството на ябълки е съсредоточено в Горнотракийската низина, във Варненско и др. Производството на сливи намалява. Основен район е Централният Предбалкан – Ловешко, Троянско и Габровско.
 • Фуражни култури – Развитието на животновъдството е причина за отглеждането на фуражни култури и обособяването им като самостоятелен отрасъл в растениевъдството. Основни фуражни култури (без зърненофуражните) са люцерната, царевицата за силаж и зелен фураж. Най-големи количества фураж се произвеждат в Дунавската равнина и в Югоизточна България.

Населението в нашата страна има много сериозен земеделски опит и традиции предавани от поколения българи. Продукцията, която произвеждаме е с изключително високо качество.

Ако, имате нужда от консултация или професионална обработка на Вашата земя, не се колебайте и позвънете на номер 0888255311.

AdminkupuvamКакви земеделски култури има в България?